Medicinska effekter Bromelain /Ananas

on

Klinisk effekt och användning
Det har genom åren genomförts många in vitro och djurförsök för att kartlägga och bevisa bromelains kliniska effekter. Det har även gjort flertalet olika kliniska observationer och nedan listas bromelains huvudsakliga effekter.
Förebygger uppkomst av ödem och minskar redan utvecklat ödem
Minskar nivån fibrinogen i blodet
Ökar fibrinolysen
Aktiverar plasmin
Förlänger protrombin och tromboplastin tiden
Förebygger aggregation av blodplättar
Förebygger så att inte blodplättar binder till endotelcellerna i blodådrorna
Minskar plasmakininer i blodet
Minskar halten av prostaglandin E2 och tromboxan A2 under akutinflammation
Fungerar som ett inflammationshämmande medel
Ökar sekretionen av interleukinerna I1-1, I1-6, I1-8 och (TNF)- ( från monocyter och grannolocyter
Ökar permeabiliteten för antibiotika
Förebygger metastas i musförsök
Ökar förmågan av hudåterbyggnad vid brännskador

En del av dessa effekter kan förklaras av att bromelain innehåller enzymer som kan förändra och förstöra cellväggarna genom att det klyver peptider (Maurer, 2000).
Smärtlindring: Bromelain har i tidiga studier visats ha en signifikant smärtlindrande effekt. I nyligen genomförda studier har det visats att bromelain minskat fysisksmärta vid milda akuta knäskador och ökat välbefinnande.
Ödem: I flera oberoende studier det visats att bromelain har en minskande effekt på ödem. En dubbelblindplacebokontrollerad studie visade att bromelain minskade reduceringstiden för ödem som uppkommit i ansiktet.
Inflammation: Det finns studier som visar att bromelain minskar inflammation vilket kan vara mycket bra vid inflammationssjukdomar. I råttmodeller har en minskning av prostaglandin E2 och tromboxan A2 setts. En annan mekanism som har inverkan på inflammationen är bromelains egenskap att ändra uttrycket för molekyler vid cellytan hos leukocyter. Detta minskar deras förmåga att binda och aktiveras vilket leder till minskad inflammation.
Sårläkning: Det finns en del studier som visat att det är möjligt att bromelain minskar läkningstiden av ytliga sår. Det måste dock påpekas att de studier som visat på detta har inte fått några säkra resultat. Antingen har de inta varit signifikant säkerställda eller så har bromelain ingått i en blandning och det har inte gått att säkerställa att resultaten kommer av bromelains inblandning.  
Blodplättsaggregation: Ett flertal studier både in vivo och in vitro har visat att bromelain har antikoagulationsegenskaper. Detta genom att bryta ner fibrinogen. Effekten var tydligare i undersökningar med rent fibrinogen än med fibrinogen i plasma.
Antibiotika: Bromelain har visats öka effekten av antibiotika, detta genom att öka permeabiliteten.  Men även här har det funnits problem med att säkerställa resultaten statistiskt. Det har gjort studier med amoxicillin i kombination med bromelain, detta gav en statistiskt signifikant ökning av serum koncentrationerna av amoxicillin.
Brännskador: Försök på grisar har visat att bromelain effektivt kan påskynda uppbyggnaden av ny hud.  Det har även gjorts undersökningar på människor med tredje och fjärde gradens brännskador och som använt ett bromelain baserat preparat. Dessa studier gav positiva resultat men försökspopulationen var inte tillräkligt stor och man kunde inte jämföra med standardbehandling vilken begränsar vidden av slutsatserna.
Ischemi: Tester utförda på kaniner har påvisat en skyddande effekt på skelettmuskler vid ischemi. Den förklaring som presenteras är att bromelains förmåga att minska blodplättar och leukocyters förmåga till att aggregera leder till minskad klumpbildning vilket i sin tur minskar fenomenet ”no reflow” (Roger, 2006).

Utöver den indirekta påverkan på cancer genom att påverka immunförsvar, inflammation och hemostatiskasystem, så har laborativa studier visat att bromelain kan påverka cancerutveckling direkt.  Detta genom att med olika mekanismer påverka viktiga vägar i cancerutvecklingen. De olika mekanismerna är inte helt klarlagda och det behövs mer studier, framförallt kliniska för att i framtiden kunna använda bromelain som en tilläggsbehandling vid cancerbehandling (Chobotova et al 2009) .
(Text ; Anton Brännlund )

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s