Stora mängder Glyfosat i hår

gmoupdate 1/11-18 GLYFOSAT LÅNGT ÖVER GRÄNSVÄRDET I HÅR;

I testlabb har man hittat resultat med över 66 ppm som är långt över det medelvärde  på 3 ppm man hittat i urinen. Man 4 även högre nivå av AMPA   , den främsta metaboliten (nedbruten beståndsdel) än i glyfosat själv.

Av 10 prover innehöll;

  • 7  glyphosate levels above the Limit of Detection (66 ppb) but below the Limit of Quantification (200 ppb)
  • 6 AMPA (the main metabolite of glyphosate) above the Limit of Detection (330 ppb) but below the Limit of Quantification (1000 ppb) and
  • 3  glufosinate above the Limit of Detection (33 ppb) but below the Limit of Quantification (100 ppb)

Analys i hår ger långt bättre indikation på exponering av gifter då det grundar sig på omsatt gift under minst 90 dagar medans blod bara har ett par dagar och urin några veckor. Detsamma gäller faktiskt för förekomsten av infektioner i kroppen av virus, bakterier, spiroketer där blodet inte är tillförlitgt alls och man bör göra en HEL blodanalys samt urintest och gärna i mikroskåp också.

Detox Project Director, Henry Rowlands,; “Even at this early stage of testing we believe it is vital to warn the public and regulators that glyphosate is being found in human hair.

“The levels found are surprising to everyone involved, as we have been working on urine testing with university and commercial laboratories over the past four years and we have never seen these results” 

reviewed and published by the Luxembourg Institute of Health and French Ministry of Agriculture. Another peer-reviewed paper, published during an ongoing study by the U.S. National Institutes of Health, concluded that ongoing exposure of children to environmental pesticides can now be sensitively detected by the analysis of children’s hair and house dust…. “Our initial testing involves 33 of the most ubiquitous pesticides used in the home and 32 of the most ubiquitous pesticides used in agriculture. You can receive online results within 15 days of your hair samples being received by the Kudzu Stern.”  click here. För den som är intresserad av att testa kostar det 149 $ för Glyfosat o ett Maxi 499 $ för att testa inomhus + jordbruksgifter. Hör av er om ni intresserade av att skicka gemensamt och få rabatt. Testar; Glyphosate, AMPA, Glufosinate, Acephate, Acetochlor, Alachlor, Atrazine, Azoxystrobin, Boscalid, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos-ethyl, Cypermethrin, Cyprodinil, Diazinon, Diflufenican, Dimethomorph, Diuron, Epoxiconazole, Iprovalicarb, Isoxaben, Malathion, Metalaxyl, Metolachlor, Pendimethalin, Permethrin, Propiconazole, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Simazine, Spiroxamine, Tebuconazole, Trifloxystrobin, Trifluralin, 4,4′-DDD, 4,4′-DDE, 4,4′-DDT, Acetamiprid, Aldrin, Allethrin, Alpha hexachlorocyclohexane, Beta hexachlorocyclohexane, Alpha Chlordane, Gamma Chlordane, Deltamethrin, Dieldrin, Alpha Endosulfan, Beta Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Fipronil, Fipronil sulfone, Lindane, Heptachlor, Heptachlor epoxide cis, Heptachlor epoxide trans, Hexachlorobutadiene, Imidacloprid, Mirex, Piperonyl butoxide, Propoxur, Tetramethrin, Transfluthrin.

Det som är bekymmersamt är att industrin förstås inte vill veta av effekterna av långtgående exponering av gifter och absolut inte en sammanlagd ”cocktail-effekt”.  Det räcker  nog att se på våra känsliga grodor och fiskar havet. De är sterila, androgyna och missbildade. 90 % av grodyngeln med mobilmast på taket i ett hus dog jämfört med ett fåtal fullt friska som skyddades. Något att fundera på för de med barn kanske?

 

Skadorna börjar uppstå ganska tidigt o vid låga nivåer på hormonsystemet för att vid 10 ppm vara cytotoxiskt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19539684

Viktigt att komma ihåg är att det är tillsammans med adjuvanserna som giftigheten 10 dubblas vilket inte framkommer i separata studier, de arbetar dessutom i synergier ,ed fluor, aspartam, glutamat och orskar förgiftning av aluminium och kvicksilver och faktikst botulism hos djur som är dödligt då deras egna lactobaciller dör medans så clostridium får fritt spelrum. På samma sätt kan vi dö av Clostridium,  Ehev o kankse salmonella som blir dödligt.

Här kan man höra mer om dess katastrofala effekter på hälsan då den spärrar bla magnesium och metabolismen hos plantan och våra bakterier i tarmen vilket leder till sjukdomar i samtliga organ samt hormonsystemet, nervsystemet, åderförkalkning , cancer och död. Listen to Katastrofala effekter av Glyfosat by Nikki Jansson #np on #SoundCloud  https://soundcloud.com/nikki-jansson-17683069/katastrofala-effekter-av

” Orsakar cancer

WHO:s cancerforskningsinstitut konstaterade nyligen att glyfosat sannolikt orsakar cancer. Institutet baserar sin rapport bland annat på forskning av den svenska cancerläkaren Lennart Hardell.

– Glyfosat är inte tryggt eftersom det är cancerframkallande, där ska vi ha nolltolerans, säger Hardell som bor och forskar i Örebro.

Hardells forskningsgrupp har visat att glyfosat statistiskt säkerställt ökar risken för lymfkörtelcancer.

– Vi måste tänka på att många grupper i samhället är mera känsliga än andra, både barn och äldre. Vi ska som konsumenter kräva att det inte finns glyfosat i den mat vi äter, säger Hardell. ”

Som ni säkert redan läst har regeringen 5/10 – (17) redan godkänt ett OK till EU på glyfosater. Här: http://www.atl.nu/lantbruk/sverige-rostar-ja-till-glyfosat/    trots att Monsanto den 1 Okt blev bannlysta från  EU parlamentet ” Representanter för samtliga partier i EU-parlamentet har beslutat att tills vidare vägra Monsantos lobbyister tillgång till parlamentet. Beslutet kommer efter att Monsanto avböjt att delta i en utfrågning om glyfosat, det verksamma ämne som företaget baserar sin storsäljare Roundup på, och som är uppe till beslut om nytt godkännande i år.”

Den 3/10 meddelades att de troligen röstar JA ” Glyfosat är en vanlig beståndsdel i växtskyddsmedel. I användningen finns en risk för förorening av grund- och ytvatten och att bin och humlor skadas. Vad som har varit knäckfrågan i EU är huruvida glyfosat är cancerframkallande för människor.  I våras kom den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) fram till att glyfosat inte kan klassas som cancerframkallande, baserat på de studier som finns. Det var samma slutsats som den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) kommit fram till tidigare.”
I ett fåfängt försök att tro att man kunde påverka något ringde, mailade och twittrade jag regeringen och Statens lantbruksuniversitet, SLU. Föga visste jag då att de ju redan beslutat . Är det ett led i taktiken? att inte ge någon tid att påverka? Tror jag såg nyheten den 4 lr 5 okt och det var redan för sent då.
Jag sökte ansvarig på SLU redan den 4/10 men han var ledig. Den 5 okt hade vi ett mycket långt samtal. Jag berättade om att det lutade åt JA för glyfosat och undrade hur forskningsläget såg ut? Detta hade jag även mailat hans kollega innan med länkar om de underlag jag fann oroande;

Hej igen Nikki,
Efter att ha tittat på dina länkar förstår jag att du är orolig. Det är inte roligt att bli uppskrämd och jag blir själv tämligen upprörd när jag ser dessa filmer. Främst därför att de ger en tämligen skev bild av kunskapsläget. 5 okt. 2017 kl. 16:52 skrev Nikki Jansson
Hej Jens,
Tusen tack för informativt samtal!
Här nedan är filmen om korna som du gärna får kommentera. 
och att det finns bättre studier som är längre än 90 dagar ( då tumörerena kommer) samt är  mer omfattande, se här : https://youtu.be/YiHZOF3ovmg
Denna studie diskuterade vi på telefon. Den är som sagt tillbakadragen från tidskriften som först publicerade den med hänvisning till att de slutsatser som författarna drog av studien inte stöds av de data som presenterades.

 

 

Så undrar jag vad Svergies Univeristet har gjort för utredningar kring detta samt forskningsläget? 
Det bedrivs inte den typen av forskning här i Sverige vad jag vet.
Internationellt finns det dock en hel del långtidsstudier som är välgjorda och i ingen av dessa har man sett några negativa effekter: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691511006399

 

Här dör korna av GMO säd : https://www.youtube.com/watch?v=oGt-o4icJWE   
Nu har jag läst på om denna historia. Den är anekdotisk men blev ändå publicerad i en tidskrift som heter Scholarly Journal of Agricultural Science (SJAS) med Séralini som författare. SJAS är en s.k. predatory journal baserad i Nigeria, i vilken man kan betala för att få publicera i princip vad som helst. Det kan framstå som vetenskap för ett otränat öga, men är fejk. Det finns inget som tyder på att det var den genetiska modifikationen i fodret som gjorde att korna dog, eventuellt kan det ha varit botulism.
Om det vore så att GM-foder hade en så dramatisk inverkan på djurens hälsa så borde det ha uppmärksammats i de länder där man regelmässigt utfodrar djur med GM-foder, men några sådana effekter har man inte sett. Det finns en bra sammanställning gjord av Alison Van Eenennaam från UC Davis som ger en överblick över detta: https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/articles/92/10/4255

 

Här har danska universitet konstaterat att massdöden av bin beror på pesticider: http://www.tv-helse.se/massdod-av-bin/
Jag kontaktade Per Kryger vid Åhus Universitet och som är refererad till i en av artiklarna och han svarade så här:
Kære Jens


Mange tak for din mail.
Jeg er ikke bekendt med at jeg skulle have udtalt mig i den retning. Jeg mener, som de fleste af min kolleger, at årsagen til bidød er kompleks. Der er mange faktorer der spiller en rolle. Skulle jeg lave en liste i prioriteret rækkefølge, vil det være:
1) Biavlerfejl
2) Varroamider
3) Virus
4) Samspil mellem virus og varroa, en symbiose der gavner begge parter
5) dårlige bidronninger, delvis i sammenhæng med ovenfor nævnte problemer
6) dårligt tilpassede bier til lokale forhold, som klima og parasitter
7) trækforhold, specielt periode med ringe tilgang af pollen om efteråret (høsten) når bierne er svækket af varroa
8) nedsat immunitet hos honningbier som følge af pesticider, både herbicider der fjerne fødegrundlag, og fungicider og insecticider der direkte kan hæmme biernes immunitet

Jeg er mest sikker på placeringen øverst på listen, de fem første punkter. De tre sidste punkter er mere svære at ordne, men jeg vil vurdere de spiller en mindre rolle.

Jeg vedhæfter en artikel om samme emne.

mvh Per ”

Jag ( Nikki) mailade oxå han som gjort studien:

Hi!
I m writing a story about GMO and saw video on utube. Swedish University says that your reserach had flaws, the mice were already old and in fact a little round up protected them from cancer.. or something like that. I would like to hear your side of their critics. They claimed your article / study was withdrawn. Please comment/ Kind regards/ Nikki Jansson

Dear Nikki,  Please read the following links to answer your questions:
Best Regards,
Henry
Så…  en genomgång av hans svar mot kritiken följer.
Råttorna han använt är kända för att få tumörer;
SVAR: han har använt samma typ av råttor som MONSANTO samt övriga forskare traditionellt använder  detta för att i enlighet OECD få en jämförbar studie. Hade han använt andra råttor hade han blivit kritiserad för det oxå.
“ the SD rat is a standard choice for long-term (2-year +) studies for tumour-causing and carcinogenic effects by independent and industry-sponsored researchers.2  3  4  5  6  The National Toxicology Program in the US uses the same SD rat from the same source as Séralini’s rats (Harlan) for its long-term 2-year carcinogenicity and toxicology studies.7 None of these researchers or research programmes has been challenged over their use of SD rats. “ En annan forskare säger;
“This is an absurd argument. Séralini chose the same strain of rat as Monsanto. Do we really think that a substance should be tested on an animal that is not sensitive to it? With these defamations they wanted to distract us from the fact that Séralini used the same methodology as Monsanto. Because if you take Séralini seriously as a researcher, you have to take seriously his study and the comparison with Monsanto’s study. That would put into question Monsanto’s study and hence the approval of GM maize”

Är råttan känd för att få tumörer? / Is the SD rat abnormally prone to developing tumours?
Råttan är lika benägen som människor att utveckla tumörer I I –länder och en utmärkt ”modell”
“The SD rat is about as prone to developing tumours as humans living in industrialized countries. Researchers view it as an excellent human-equivalent model for tumour-causing and cancer-causing effects.12
This includes the fact that in rats, as in humans, the number of tumours increases with age.12 Far from muddying the picture, as critics of Séralini charge, the fact that old rats get more tumours accurately reflects the reality of human ageing.”
( Detta får undertecknad ( Nikki) osökt att tänka på vilka kandidater industrin använder är de testar sina läkemedel på människor. Tror ni att gamla och sjuka finns i urvalet som använder flera olika mediciner samtidigt? Tänk igen.. )

Underteckand ringer Jens på SLU igen för att höra kommentarer: ”  Seralinis kontrollråttor som fick vatten fick oxå tumörer. Hans försök visar  inget. Urvalet var för få. 
Nikki: Han kanske inte ville använda för många råttor eftersom han dessutom blivit anklagad för djurplågeri? Och dessutom kanske han hoppades på att EU skulle finansiera en replikering av studien pga de alamerande resultaten?
Jens:  ”En sån studie har EFSA gjort utan att finna något alarmerande; ”
Utgår ifrån att det är nedan han menar som enbart använt GMO föda i 2 år i toxiticets studie ?  Alltså ingen lyfosat  lr Rounf UP i.

Abstract

The aim of this systematic review was to collect data concerning the effects of diets containing GM maize, potato, soybean, rice, or triticale on animal health. We examined 12 long-term studies (of more than 90 days, up to 2 years in duration) and 12 multigenerational studies (from 2 to 5 generations). We referenced the 90-day studies on GM feed for which long-term or multigenerational study data were available. Many parameters have been examined using biochemical analyses, histological examination of specific organs, hematology and the detection of transgenic DNA. The statistical findings and methods have been considered from each study. Results from all the 24 studies do not suggest any health hazards and, in general, there were no statistically significant differences within parameters observed. However, some small differences were observed, though these fell within the normal variation range of the considered parameter and thus had no biological or toxicological significance. If required, a 90-day feeding study performed in rodents, according to the OECD Test Guideline, is generally considered sufficient in order to evaluate the health effects of GM feed. The studies reviewed present evidence to show that GM plants are nutritionally equivalent to their non-GM counterparts and can be safely used in food and feed.

Highlights

► Effects of GM diets in all long-term and multigenerational studies were analyzed. ► No sign of toxicity in analyzed parameters has been found in long-term studies. ► No sign of toxicity in parameters has been found in multigenerational studies. ► The 90-day OECD Guideline seems adequate for evaluating health effects of GM diets. ► Benefits of harmonizing experimental protocols in fundamental research are discussed.

Vidare menar Jens och kritikerna att kontrollråttorna oxå fick cancer. Seralini menar att 30% av honorna fick det vilket är normalt. 30 -40 % av honor och kvinnor får cancer mot slutet av livet i kontroll. Han menar också att endast 10% av hanarna fick det vilket är mindre än normalt. I mina ögon faller alltså denna kritik oxå.
När det gäller filmen om korna som blir sjuka och dör menar Jens att det skulle man hört från andra håll om det var så. Har tyvärr inte ringt runt för att kontrollera detta påstående.  Han menar att korna dött av Botulism eller något. Det kan ju vara någon patogen förstås men vertrinären borde ju tagit prov på Botulism det första han gjort. Det är ju ändå världens dödligaste gift och inget man vill sprida. Likaså borde man tagit prov på Antrax mm. Allt bränns och isoleras om sådana misstankar finns.
Jens menar i vårt telefonsamtal att vi ska lita på både EU och alla experter på livsmedelsverket mm som finns där för vår skull. Jag menade att livsmedelsverket ju inte var särskilt kända för att komma med vettiga råd utan tvärtom ganska kontraproduktiva och att hela industrin är rätt känd för att ha kreativ statistik, och här tyckte jag det var  dags att sätta punkt. Vi kom liksom inte längre. Han har sin syn helt klar. Vad som är sant eller falskt blir liksom omöjligt att reda ut och upp till läsaren att dra sina egna slutsatser utifrån ”fakta”.

Vid pennan
Nikki

Mer artiklar : https://nikkicocaracha.blogspot.se/

 

.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s