Tuberculosis TBC doubles Sweden

tbc

Tuberkulos har fördubblats I Sverige på tio år säger folkhälsomyndighten.. Vissa är dessutom resistenta mot anitbiotika. Mörkertalet kan vara stort då svensk sjukvård inte är vana att ta prover o diagnosticera detta. Den orsakas av tuberkelbakterien o sprids oftast via luften men kan infektera körtlar, tarm o skelett förutom lungor Man bör hålla god hygien o undvika hostande människor.

Vad vi mer kan göra för att bekämpa TBC o relaterade bakterier, svampar, virus o o spiroketer ( syfiis, borrelia) står beskrivt i boken #KostOKunskapdär allt patogener inte tål gås igenom mm.

Viktigt att veta dock är att vi fått ”renässans” av ”utrotade” sjukdomar och lite nya vi inte har kunskap eller komptens att upptäcka o behandl, samt att en del är sjuka utan att ha symprom , precis som streptokocker, herpes, EBV, Syfilis mm finns en uppenbar risk att många smittbärare är asymptomatiska eller själv har en låg-intensiv infektion som de aldrig blir av med. De är mer eller mindre konstant sjuka i diverse ”diffusa” symptom och autoimmuna sjukdomar som reumatism, fibromyaligi, hypotyreos etc o blir snabbt dåliga vid ansträngning o tvärtom kan uppleva snabb förbättring vid vistelse i sol minerlrikt hav som bekämpar.

Lite märkligt är dock att vissa med ”KOL” blivit mycket bättre när de använten sk nebulisator som de haft kolloidalt silver i? Kan det ha varit Någon patogen som TBC som orsakat hostan? Kan det gälla fler som fått diagnos astma eller bronkit?

I Forskning o framsteg skriver man att man använder anti-mykotiska anzymer. Som nämnts förut & i boken har Niacin/B3 varit verksamt mot många patogener.

För övrigt kan nämnas att TBC finns på migrant- båten i Italien nu

https://abcnews.go.com/International/wireStory/latest-national-service-refugees-raised-germany-57396052https://abcnews.go.com/International/wireStory/latest-national-service-refugees-raised-germany-57396052 men även på migrant-förläggningar. Vill poängtera att vi haft (resistent) TBC  sedan typ 30 år sedan eller mer.  Det är bara svensk ”vård” som inte är så erfarna. Ärligt tror jag de inte har tid därför att krävande patienter kostar mer o de får inte betalt för såna dyra prover eller tiden heller. Detta är konsekvensen när inkompetenta människor försöker  bedriva vård som företag. (Läs gärna vem dödade herr B) 

Det finns fall där en kvinnas hjärna blev helt perforerad av mask o inte förrän de kröp ur hennes ögon fick hon hjälp. Kvinnans syster var läkare själv och MYCKET irriterad o skrev artikeln. Kompetensen om TROPISKA o andra sjukdomar inom SVENSK vård måste HÖJAS om en stor del av befolkningen kommer därifrån!  Det är OERHÖRT viktigt med hygienen då blodsugande kvalster , loppor o löss sprider smittsamma sjukdomar ! Så tänk på det nästa gång ni varit utomlands med resväska lr tvättat i 40 grader. Har ni möjlighet att slänga ut grejer i kyla eller solsken? tvätta i 60? ( kan nöman att det finns ställen utan fästingar som är nerlusat av Borrelia som kan föras över av flera insekter o även troligtvis vid nära kontakt inom familjen d flera fall tyder på detta.

Folkhälsomyndigehten skriver ;
”Globalt är tuberkulos en sjukdom som främst drabbar yngre vuxna, men även barn och äldre insjuknar. I Sverige är de allra flesta som insjuknar födda i något annat land och oftast har de blivit smittade innan de flyttade hit. Bland personer födda i Sverige har vi haft ett minskande antal fall ända sedan 1940-talet. Det senaste decenniet har totalantalet fall i Sverige ökat, men 2016 rapporterades 734 fall vilket innebar en minskning med drygt hundra fall.Många fall av tuberkulos i den svenskfödda befolkningen gäller personer över 80 år, varav de flesta smittats i Sverige under början och mitten av 1900-talet. Man ska dock komma ihåg att det fortfarande sker inhemsk smittspridning och smittspårning bland kontakter till konstaterade fall är viktigt för att kunna förebygga nya fall. Det är alltid störst risk att smittas för personer som delar bostad med någon som är sjuk och därför ser vi mycket lite spridning utanför riskgrupper. Globalt sett finns fortfarande stora problem med tuberkulos och då främst på grund av:

  • kopplingen till hiv/aids-sjukdomen, som ökar mottagligheten och därmed bidrar till en ökad spridningsrisk,
  • uppkomst och spridning av bakteriestammar som är resistenta mot tuberkulosläkemedel.

Vad orsakar tuberkulos och hur sprids den?

Tuberkulos orsakas av bakterierna inom Mycobacterium tuberculosiskomplexet, inklusive M. bovis. Dessa växer mycket långsamt men är också mycket långlivade och kan under gynnsamma omständigheter överleva i åratal. I människokroppen kan de förekomma latent under en persons hela livstid.

Tuberkulos är en luftburen smitta som sprids genom upphostningarna från en patient med tuberkulos i luftvägarna. De fall där man i mikroskop kan se bakterierna direkt i upphostningarna är de mest smittsamma. Långt ifrån alla fall är smittsamma och smittsamheten försvinner snabbt efter påbörjad adekvat behandling.

Många smittas i barn- och ungdomsåren och smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, t.ex. inom hushållet. Barn upp till skolålder är nästan aldrig smittsamma.

Inkubationstiden vid tuberkulos är svår att definiera. Mindre än 10 % av alla som blir smittade insjuknar någon gång senare i livet. Från smittotillfället dröjer det då i regel minst flera månader innan personen blir sjuk. Risken att utveckla tuberkulos är störst under de första två åren efter smitta men en liten risk att insjukna kvarstår under hela livet..

Symtom och komplikationer

Vanligaste lokalisationen av tuberkulos är lungorna men de flesta organ kan drabbas, till exempel lymfkörtlar, skelett och tarm.

Riskfaktorer för att utveckla tuberkulos är nedsatt immunförsvar t.ex. hivinfektion eller läkemedel som nedsätter immunförsvaret, diabetes, låg eller hög ålder. Hos dessa patientgrupper finns ökad risk för snabb utveckling av allvarlig sjukdom. Särskilt små barn som varit utsatta för tuberkulossmitta bör undersökas utan dröjsmål på grund av att det finns en risk för hjärnhinneinflammation, som kan vara livshotande. Hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (till exempel vid obehandlad hivinfektion) som utsätts för tuberkulossmitta finns risk för snabb och allvarlig sjukdomsutveckling. Dessa personer reaktiverar också lättare en latent (vilande) infektion.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än tre veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Diagnostik och behandling

Misstanke om lungtuberkulos grundas på patientens sjukdomshistoria och röntgenbild. För att säkerställa diagnosen vid alla former av tuberkulos utförs bakteriologisk diagnostik (mikroskopi, PCR och odling). Odling är känsligast men odlingssvar kan ta flera veckor.

Fynd av tuberkelbakterier vid mikroskopi och/eller odling av patientens upphostningsprov innebär att patienten har en potentiellt smittsam tuberkulos eftersom den då finns i luftvägarna.

En positiv tuberkulinreaktion (PPD) kan inte skilja på latent eller aktiv tuberkulos men bör utredas vidare för att utesluta aktiv tuberkulos. Numera finns även immunologiska metoder (IGRA – Interferon gamma release assay) för att mäta det cellulära immunsvaret efter exposition av tuberkelbakterier. Med detta test kan man vid positiv PPD-reaktion skilja mellan latent infektion och vaccination.

Behandlingen inleds i regel med fyra läkemedel, som efter två månader vanligen reduceras till två preparat. I allmänhet behöver man bara vara sjukskriven under en kortare period. För att infektionen ska läka ut är det viktigt att hela behandlingskuren på minst sex månader fullföljs. Om bakteriestammen har en nedsatt känslighet för något antibiotikum kan behandlingstiden bli betydligt längre. Vid fullföljd behandling är risken för återinsjuknande mycket liten. Att behandlingen tas enligt ordination är också mycket viktigt för att motverka resistensutveckling.

Förebyggande åtgärder

BCG-vaccination ger framförallt småbarn skydd mot särskilt allvarliga former av tuberkulos. Skyddet mot lungtuberkulos hos vuxna är mer tveksamt.

Sedan mitten på 1970-talet ingår inte BCG-vaccination i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen erbjuds numera i Sverige bara till särskilda riskgrupper. Det gäller i första hand barn i invandrarfamiljer från länder med hög tuberkulosförekomst samt barn med planerad längre vistelse i områden med hög tuberkulosincidens.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och nya fall ska anmälas via SmiNet där anmälan går direkt till både smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Snabb diagnos och insättande av adekvat behandling är det absolut viktigaste för att minska risken för smittspridning. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom och detta görs för att hitta personer som kan ha blivit smittade och därför riskerar att insjukna. Man hittar då ibland också odiagnostiserade fall som kan vara smittkällan. Smittspårningen innebär att patientens familj och eventuellt andra närkontakter kallas för undersökning, som ofta innebär IGRA-test eller tuberkulinprövning och lungröntgen. Smittade som bedöms riskera att insjukna kan då sättas in på förebyggande behandling mot sin latenta infektion.

Kommentar

  • Antalet historiska kulturpersonligheter som dött av tuberkulos är mycket stort. Här kan endast som exempel nämnas Molière, Chopin, Keats, Watteaux, Harriet Löwenhielm och Edith Södergran.
  • Mykobakteriella infektioner förekommer även hos djur, men olika djurarter är olika mottagliga för infektion. Den ”humana” arten, M. tuberculosis, kan också infektera andra däggdjur, till exempel apor, elefant, hund och katt. Nötboskapens tuberkulos, så kallad bovin tuberkulos, kan överföras mellan människa och flera andra däggdjur, det vill säga att det är en zoonos (en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa).

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning och vaccination

Anställda på flyktingboenden smittade av tuberkulos

Fyra anställda på boenden för ensamkommande flyktingbarn har konstaterad tuberkulos. Malmö stad vet bara namn på en av dem – som testade positivt efter möte med ett tuberkulossjukt barn. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för att stoppa smittspridning.

Malmö stad har till Arbetsmiljöverket anmält att en kvinnlig samordnare vid ett boende för nyanlända ensamkommande barn har testats positivt för tuberkulos.
Anmälan görs med stöd av den skrivning i arbetsmiljölagen som kräver att en arbetsgivare utan dröjsmål underrättar ansvarig myndighet om ”dödsfall eller svårare personskada i samband med arbetets utförande”.
Läs mer: Utrotad sjukdom tillbaka – det här bör du veta om tuberkolos
”Medarbetaren arbetade som samordnare på ett boende för nyanlända ensamkommande barn. Under november/december månad 2015 bodde det ett barn på boende som hade aktiv TBC,” står det i Malmö stad anmälan om smittan till Arbetsmiljöverket.
– Jag känner inte till några andra sådana här anmälningar och väntar på en utredning från Malmö stad för att se om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att hindra vidare smittspridning, säger Ernst Christensen på Arbetsmiljöverket.
Anmälan gjordes av enhetschef Vladana Andersson på sociala resursförvaltningen.
Det tuberkulossjuka barn som gjorde att smittspridning började utredas fanns på boendet där kvinnan arbetade i vintras.
Under hela förra året tog Malmö emot 14 500 asylsökande barn. Enligt Vladana Andersson var många av dem fysiskt nedsatta eller sjuka.
– I höstas kom hundratals barn om dygnet till oss. Det fanns bland dem flera som hade aktiv tuberkulos. Flera andra hade skabb, hepatit eller granatsplitter i kroppen. Vi hade flera barn med malaria, säger hon.
Sjuka barn erbjuds vård. I fall där smitta konstaterats hos barn, uppmanas personal att testa sig.
Alla anställda har, enligt Vladana Andersson, dock inte genomfört test.
Arbetsgivaren Malmö stad har fått veta att fyra anställda på sociala resursförvaltningen som har haft kontakt med ensamkommande barn har testats positivt för TBC.
Sjukvårdssekretess gör att arbetsgivaren inte vet identiteten på de fyra.
I fallet som anmälts till Arbetsmiljöverket fick enhetschef Vladana Andersson information om det positiva TBC-testet direkt av den anställda.
– Hon kände sig hängig och började spontant prata med mig. Hon är heltidsanställd hos oss och har erbjudits företagshälsovård. Det här är inte roligt, men hon är inte aktivt sjuk i nuläget. Hon bär smittan latent, säger Vladana Andersson.
Vad gör ni för henne?
– Hon har inte jobbat på något boende sedan det här upptäcktes. Jag har haft alternativa arbetsuppgifter till henne sedan det här upptäcktes.
Vet hon hur hon har smittats?
– Nej. Men hon vet ju att det bodde ett barn på boendet där hon var som hade aktiv tuberkulos.
De andra tre anställda som har testat positivt då?
– Jag vet på grund av sjukvårdssekretess inte vilka de är.
Vladana Andersson uppger att Malmö stad erbjuder personal på flyktingboenden gratis vaccination mot tuberkulos och hepatit A och B, men att vaccinbrist i sjukvården ställer till problem.
Senast 21 september ska Malmö stads utredning om den TBC-smittade anställda redovisas för Arbetsmiljöverket.
Hur kommer ni att kompensera den smittade kvinnan?
– Går det att visa att smittan säkert har uppstått på arbetet så är jag i högsta grad villig att ta ansvar. Jag har ingen patentlösning på det. Den lösningen måste vi i så fall hitta i dialog med den anställda, säger Vladana Andersson.
I Smittskydd Skånes statistik finns hittills inga kända fall där personal på flyktingboenden har utvecklat aktiv tuberkulos det senaste året. Folkhälsomyndighetens statistik visar att 90 procent av det första halvårets tuberkulossmittade är utlandsfödda.
Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Första halvåret i år rapporterades 421 nya fall av aktiv tuberkulos i Sverige. I höstas var ökningen markant i åldersgruppen 15-19 år. Enligt Folkhälsomyndigheten beror den ökningen helt och hållet på kraftigt ökad invandring.
Tuberkulos är en infektionssjukdom som främst drabbar lungorna, men som också kan påverka andra organ.
Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften, genom hostningar.
De flesta som smittas blir inte aktivt sjuka, utan bär tuberkulosen latent utan symptom. Den latenta eller vilande sjukdomen smittar inte.
– Men den latenta sjukdomen kan när som helst övergå i en aktiv och smittsam fas, säger smittskyddsläkaren Håkan Miörner.
Både aktiv och vilande tuberkulos behandlas med antibiotika. Standardbehandling vid aktiv tuberkulos är 3-4 läkemedel under två månader och sedan två läkemedel under fyra månader. Det finns dock antibiotikaresistenta tuberkulosformer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: