Förbud som kost-tillskott men OK för industrin sälja hampa & CBD?

De senaste åren har det bedrivits en intensiv kampanj av bl a LMV att förbjuda produkter av hampa såsom CBD-olja mm även med låg THC halt. Man har gjort flera tillslag mot leverantörer och tagit deras produkter.

Nu har man i Holland ett statligt ägt bolag som lagt ut på entreprenad att tillverka hampa som man säljer under märket Bediol.  Det förskrivs mot många som har olika smärtor och nervsjukdomar eller ADHD.

GW Pharma har oxå ett ;  Epidiolex man riktar mot epilepsi med cannabidiol (or CBD).  $32,500/ år uppskattas det kosta vilket säkert är ett rejält kassaklirr.

https://www.businessinsider.com/cost-first-fda-approved-marijuana-medication-epidiolex-2018-8?r=US&IR=T&IR=T

Vi har tidigare skrivit om detta då maken till en kvinna i det brittiska parlamentet som kämpat för ett förbud samtidigt gett maken tillåtelse att odla hampa. ( Sök på hampa i sökfunktionen)

I Sverige har läkare ansökt om licens  Dagens medicin skriver ;

”…  Det handlar exempelvis om smärtor vid ryggmärgsskador eller svårt herpetisk smärta i samband med bältros, säger Karl-Mikael Kälkner som är klinisk utredare vid Läkemedelsverket.

Licensförskrivningarna rör preparatet bediol som består av torkade delar från cannabisplantor. Det skiljer sig därmed från andra cannabispreparat, såsom Sativex som extraheras ur växten. Bediol är inte godkänt som läkemedel i Sverige och importeras från Nederländerna.

Under våren godkändes tre licensförskrivningar och efter sommaren två till. Samtliga fall rör neurologisk smärta där medicineringen får pågå i max tre månader.

En av dem som förskriver bediol är Sylvia Augustini, överläkare vid smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har en patient som nyligen började få preparatet.

– För ett par dagar sedan berättade patienten att hon haft sin första smärtfria dag på väldigt lång tid. Det är för tidigt att säga att behandlingen fungerar men patienten upplever att smärtan har lindrats, säger Sylvia Augustini.

Hon lyfter dock att det finns utmaningar med behandlingen, såsom administreringen. Cannabisdelarna kommer i små torkade bollar som man exempelvis får göra avkok på.

– Därmed är det svårt att få dosen exakt. Vi kan inte heller säkert säga vilka ämnen som patienten får i sig från de torkade växtdelarna. Det finns alltså många frågor som behöver få ett svar och därför ska inte medicinsk cannabis släppas fritt, säger hon.

I dag finns endast små studier på området, men enligt Sylvia Augustini har man ändå sett en smärtlindrande effekt på gruppnivå samt att enskilda personer svarar bra på medicinsk cannabis.

Bediol förskrivs även av Claes Hultling, över­läkare vid Karolinska universitetssjukhuset och vd för stiftelsen Spinalis. Nyligen utvärderade han sin första patient och underlaget skickades till Läkemedelsverket.

– Jag ansökte om licensförskrivning för ett år och fick det beviljat. Därmed är jag den första läkaren i landet som får en förskrivning för en sådan lång period. Nu börjar saker och ting gå åt rätt håll, säger han.

Men det finns smärtläkare som oroas över hur bediols effekter målas upp, framför allt av mass­media. En av dem är Emmanuel Bäckryd, smärt­läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Självklart ska vi ha respekt för patienters upplevelser av preparatet, men det kan inte lyftas till någon slags sanning. Våra behandlingar måste baseras på evidensbaserad forskning och det veten­skapliga stödet för medicinsk cannabis är svagt i dags­läget, säger han.

Emmanuel Bäckryd berättar om en tysk systematisk översikt som kom i fjol. Den inbegriper 15 studier och fler än 1 500 patienter med kronisk neuropatisk smärta som hade behandlats med olika cannabispreparat.

– Översiktsförfattarna fann ingen skillnad mellan placebo och behandlingsgruppen gällande en smärtlindring på 50 procent. Utifrån studierna som hittills har gjorts på området vet vi heller inget om effekten på lång sikt, säger han och fortsätter:

– Jag är inte någon principiell motståndare mot cannabisläkemedel, det är värt att betona. Men jag kan inte basera min förskrivning på anekdoter.

Märta Segerdahl är ordförande i Svenska smärtläkarföreningen. Hon har kontaktats av flera kollegor efter att Läkemedelsverket började godkänna licensförskrivningar för bediol.

– De har alla varit oroliga för att det ska bli en politisk drivkraft bakom ökad användning utan att det finns en faktiskt påvisad effekt. Samtliga har en erfarenhet av cannabisläkemedlet Sativex och få av deras patienter har haft nytta av behandlingen, säger hon. ”

Man undrar lite grann om de missar elefanten i rummet?  Medans man förbjuder Cannabis som dessutom är bevisat effektiv mot Cancer och att vår kropp har receptorer för cannabis och cannabinoider –  som bidrar till homeostas ska jämnvikt o ch balans i cellerna och stärker både immunförsvar och välbefinnande – så är det märkligt hur det är tillåtet med nästintill obegränsad förskrivning av mycket skadliga och beroendeframkallande narkotiska preparat även till våra barn? Benzoider och syntetiskt morfin är bra mycket skadligare än naturlig hampa?

Motivet här ska vara att man ska ha koll på att det inte krockar med patientens andra mediciner samt dosen?

Det är ju ett hedervärt motiv, men den stora frågan är nog om inte aktieägarnas intressen och pengar är det stora motivet?

I fråga om intresset när det gäller forskning samt utbildning till läkare av Coctail- och följd-effekter av mediciner har intresset från Industrin varit minst sagt ljumt.

Så här skriver LMV;

… Växten Cannabis sativa (hampa) innehåller många olika aktiva ämnen (cannabinoider) varav två är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC ger hallucinogena effekter, medan CBD inte har de egenskaperna. THC omfattas av narkotikalagstiftningen. CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Gäller Läkemedelsverkets beslut alla typer av hampaprodukter?

Nej, Läkemedelsverkets beslut gäller beredningar för oralt bruk eller inhalation som innehåller CBD från extrakt från hampa. Ett exempel på sådan beredningar är så kallad CBD-olja.
Kosmetika (till exempel schampoon) och livsmedel (till exempel vegetariska biffar) innehåller ofta kallpressad olja från cannabisfrön. Cannabisfrön är i stort sett fria från THC eller CBD.

Hur kan ni klassa industrihampa som ett läkemedel?

Besluten innebär inte att industrihampa är klassat som ett läkemedel. Besluten handlar om beredningar med CBD som utvinns ur industrihampa.

Hur många företag förbjuds sälja produkterna i dagsläget?

Läkemedelsverkets beslut omfattar fyra företag. Besluten går att läsa i sin helhet här.

 

Varför förbjuder inte Läkemedelsverket alla företag att sluta sälja sina CBD-produkter på en gång?

Läkemedelslagen beskriver vad som är ett läkemedel. Även om läkemedelslagen talar om ”varje substans” ska detta när det gäller en normal klassificering utläsas som ”varje produkt”. En helhetsbedömning måste alltid göras för varje enskild produkt när man bedömer om en produkt är ett läkemedel eller inte. Givetvis ska likadana produkter bedömas på samma sätt, men det kan finnas avgörande skillnader mellan två till synes lika produkter. Därför behöver Läkemedelsverket göra en sammanvägd bedömning av alla egenskaper hos produkten. Just nu är bedömning gjord och beslut lagt för fyra företag. Besluteninnehåller information om vilka produkter som avses.

 

Men cannabis är ju narkotika, hur hänger det ihop med de här besluten?

Cannabis är narkotika med undantag för så kallad industrihampa. Undantaget för industrihampa gäller under vissa förutsättningar. Bland annat är det begränsat till vissa sorter som EU har fastställt med en THC-halt under 0,2 %. Odlingarna måste ha ansökt om gårdsstöd. Om oljor, kapslar eller andra produkter framställda av lagligt odlad sådan så kallad industrihampa ska omfattas av narkotikalagstiftningen är en fråga för åklagare och domstolar att ta ställning till. Läkemedelsverkets nu pågående ärenden handlar inte om den frågan.

 

 Du kan läsa mer om cannabis här. och gärna se föreläsningen av Ann Charlotte Stewart som nu sadlat om från vaccin-tillverkande Ph D. till hampa-bonde.  Hon föreläser både om vacciner, hälsofrihet o hampans egenskaper på kroppen & nytta i samhället.  Kotakta henne här  ; https://www.eventbrite.com/e/hampa-cbd-halsofrihet-tickets-49843696839 

* * * * * * * *

Visste du att din kropp har ett system som forskarna relativt nyligen har upptäckt som fått namnet det endocannabinoida systemet (ECS)? Vår kropp har receptorer som aktiverar detta system och därmed vårt immunförsvar, när vi genom föda intar ämnen som finns i odlad hampa.

Industrihampa är sedan en tid laglig att odla i vårt land och på senare tid har den blivit mycket populär här i Sverige på grund av sina hälsobefrämjande egenskaper. Speciellt då med tanke på ämnet CBD, men forskning som pågått under många år visar att hampan har hundratals ämnen, både så kallade cannabinoider och terpener som positivt tycks påverka vår hälsa.

Diskussionen kring cannabis och då framförallt CBD är extra aktuell nu i och med att Läkemedelsverket alldeles nyligen klassificerat CBD som ett läkemedel.
Vad innebär detta för alla oss som redan upptäckt CBDs positiva inverkan för vår hälsa?
Vad händer när vi inte längre kan köpa dessa produkter fritt utan kanske måste få dem förskrivna av en läkare?
Vad händer med odlandet av industrihampa?
Hur ser vi till att behålla rätten att få odla denna växt och utvinna våra egen CBD från egenhändigt odlad industrihampa?
Hur ser framtiden ut och vad kan vi göra för att värna om och utöka vår självskrivna hälsofrihet som alltför ofta naggas i kanten av våra myndigheter?

Nu är tiden inne för att stå upp för våra rättigheter och vår frihet att bestämma över våra egna kroppar.

Kom och lyssna, diskutera och gör din röst hörd. Möt likasinnade, knyt nya vänskapsband. Tillsammans gör vi skillnad!

Söndag, September 9, 2018 1:00 PM – 4:00 PM Add to Calendar

LOCATION Hälsans Hus  23B Fjällgatan 116 28 Södermalm

 

Många tror att Läkemedelsverket själva kommer att börja sälja CBD-olja, är det så?

Nej, Läkemedelsverket varken tillverkar eller säljer läkemedel. Läkemedelsverket godkänner/avslår företags ansökan om att få sina produkter godkända som läkemedel, dvs vi granskar dokumentation.

Varför måste läkemedel godkännas?

För att kunna veta om produkter som används för att behandla sjukdomssymptom har rätt innehåll och att nyttan med att ta preparatet är större än riskerna med de biverkningar som kan uppkomma, behöver läkemedel vara godkända för att få säljas. Detta regleras i läkemedelslagstiftningen.

I läkemedelslagen finns beskrivet vilka produkter som ska omfattas av lagen. Det är dels produkter som marknadsförs mot sjukdomar, och dels produkter som kan användas för att behandla sjukdomar. Läs gärna mer om hur ett läkemedel definieras.

 

Ser lagstiftningen kring läkemedel likadan ut i hela EU?

Läkemedelslagstiftningen är gemensam inom EU och EES-länderna. Två EU-direktiv (2001/83/EG för läkemedel till människor och 2001/82/EG för läkemedel till djur) berättar bland annat vad som är ett läkemedel och vilka krav som ställs på dessa produkter. I den svenska läkemedelslagen är definitionen av ett läkemedel samma som i de båda direktiven.

Men att alla EU-länder har samma lagstiftning innebär inte att en produkt klassificeras på samma sätt i alla EU-länder. Utifrån den gemensamma definitionen får myndigheterna i varje land själva uttolka vilka produkter de anser är läkemedel. Detta innebär att en produkt som säljs som livsmedel/kosttillskott i Frankrike kan vara läkemedel i Sverige och tvärtom. Varje sådant beslut måste kunna prövas i domstol. Vid tveksamheter kan EU-domstolen också ge de nationella domstolarna vägledning om hur direktiven ska tolkas.

Finns det idag godkända läkemedel med CBD på den svenska marknaden?

Idag finns inget läkemedel med enbart CBD som aktiv substans godkänt i Sverige.

THC och CBD är båda aktiva ämnen i ett godkänt läkemedel i Sverige som är godkänt för behandling av muskelspasmer vid multipel skleros (MS). Det pågår också prövningar med CBD för behandling av bland annat epilepsi.

Vad är bakgrunden till att Läkemedelsverket har utrett CBD?

Läkemedelsverket har ett uppdrag att se till att läkemedelslagstiftningen följs. CBD är en av de aktiva komponenterna i ett redan godkänt läkemedel. Läkemedelsverket har i Sverige uppmärksammat att andra produkter med CBD säljs i syfte att behandla sjukdom utan läkemedelsgodkännande. Världshälsoordganisationen och andra myndigheter har rapporterat att detta också sker i andra länder.

Är CBD farligt?

Produkterna som berörs i Läkemedelsverkets beslut från april 2018 är inte godkända läkemedel och därför inte utvärderade.

Beslut om läkemedelsklassning bygger inte på hur farligt något är utan på definitionen i läkemedelslagen. Kort kan man säga att definitionen grundar sig på två faktorer: produktens marknadsföring och medicinska egenskaper. Här kan du läsa mer om vad som definierar ett läkemedel.

Hur kan Läkemedelsverket fatta beslut om ämnen som finns naturligt?

Enligt läkemedelslagstiftningen kan en läkemedelssubstans vara ett kemiskt ämne, en mikroorganism, extrakt, växter eller växtdelar. Det är vanligt att aktiva ämnen i läkemedel kommer från växter även om många numera kan framställas syntetiskt. I många produkter baserade på råvaror från naturen har de aktiva komponenterna koncentrerats med hjälp av lösningsmedel till extrakt. Här kan du ta del av vanliga frågor kring växtbaserade läkemedel.

Kan jag fortsätta använda CBD-olja? Är det olagligt att använda?

Något förbud mot att inneha läkemedel som inte är narkotika eller dopning finns inte. Däremot är det förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som omfattas av läkemedelslagen, om de inte är godkända.

Cannabisplantan omfattas dock av reglerna för narkotika.

Om oljor, kapslar eller andra produkter framställda av industrihampa ska omfattas av narkotikalagstiftningen är en fråga för åklagare och domstolar att ta ställning till.

Jag behöver CBD, vad gör jag?

Om du har ett behov av att använda CBD, kontakta sjukvården för samtal om möjliga behandlingsalternativ.

Vad gäller om jag vill köpa CBD-produkter från utländska företag via nätet?

För att få föra in läkemedel per post måste läkemedlet vara lagligen erhållet från ett apotek eller motsvarande och vara avsett för medicinskt ändamål och personligt bruk. Mängden får högst motsvara ett års förbrukning. Läkemedlet måste vara godkänt i Sverige och i det land där det köps. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EES. Du måste själv kunna visa att ovanstående krav är uppfyllda. Här kan du läsa mer om att skicka läkemedel per post.

Kan jag åka till ett annat land och köpa CBD-olja lagligt? 
Som privatperson får du föra in läkemedel till Sverige om de är till dig och du behöver dem av medicinska skäl. Det måste du kunna visa, till exempel genom att ditt läkemedel har en etikett från apoteket med ditt namn eller att du har ett läkarintyg. Det finns regler om hur mycket läkemedel du får föra in.
Här kan du läsa mer om att föra in läkemedel till Sverige.

 

Jag vill överklaga dessa beslut! Hur gör jag?
Berörda företag kan överklaga till Läkemedelsverket. Läs mer om processen för överklagande.
Privatpersoner kan lämna in klagomål eller synpunkter i ett formulär på Läkemedelsverkets webb.

 

Vad händer om det framöver kommer en CBD-produkt som blir ett godkänt läkemedel? Blir det receptbelagt? Kommer det att ingå i högkostnadsskyddet?
Läkemedelsverket har i besluten endast bedömt om produkter med CBD är läkemedel eller inte. I denna bedömning ingår inte att man bedömer om eventuella framtida produkter ska vara receptbelagda eller receptfria.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet. Du kan läsa mer på TLV:s hemsida.

 

Update 11/9-18;  Proffessor Nyberg ( beroende) anser att kunskapen om Hampa , Cannabis o Cannabinoider borde höjas samt att forskning på om de med ”smärtor o ångest etc har dåligt fungerande cbd-system  borde göras- vilket skulle motivera insättning! Men enl studie så kan bolagen tappa 50% av de andra pillren då.

Enligt en  studie så kan bolagen tappa 50% av de andra pillren då, t ex syntetiska opioder.  Givetvis är fentanyl o morfin farligare för man kan SLUTA ANDAS!! DETTA HAR ALDRIG HÄNT O KOMMER ALDRIG HÄNDA AV HAMPA.

Om Industrin vill överleva kanske de borde haka på nya trenden ”friskvård” istället för ”sjukvård” ? Dvs ta fram o marknadsföra produkter som stärker kroppens egna förmågor? Är det de dom gör? Det stora kruxet är förstås att det här med att ta patent på livet självt är lite svårt. De har liksom inte uppfunnit det. Man kan inte börja plocka maskrosor och sen säga ” VI VILL HA EXKLUSIV RÄTT att sälja maskrosor för vi har ”upptäckt” att de inte bara renar vårt blod samt organ, de dödar cnacer oxå! Detta berättar Dr Rath mer om => här hur det gick till när Bayer & BaSF blev IG Farben, världens största kemikalieföretag 1923.

 
The survey of over 2,400 respondents found forty-two percent of CBD users — whether they used marijuana-derived CBD or hemp-derived CBD — “have left their traditional medications behind altogether and now use cannabis instead.”
 
The survey summarized that roughly “66% of CBD users indicated that CBD products are either ‘more effective’ or ‘much more effective’ in relieving their medical conditions than are over-the-counter (OTC) products.”
 
Further, “[a]pproximately 52% of this consumer group indicated that their CBD products are either ‘more effective’ or ‘much more effective’ in relieving medical conditions than are prescription medications.”
 
Common conditions users have employed CBD to treat include joint pain and inflammation, insomnia, depression, and, most often, anxiety. Preliminary research on CBD shows the cannabis derivative can be effective at treating some of these ailments.
 
When given the option to list “other” uses, survey respondent frequently cited “menstrual cramps, skin concerns, diabetes, ADHD, and stomach issues (IBS, loss of appetite, etc.).”
 
Respondents expressed satisfaction with the quality of treatment CBD provides:
 
“WHEN ASKED ABOUT MEDICAL RELIEF, MORE THAN FOUR OUT OF FIVE CBD USERS FOUND CANNABIS TO WORK EITHER EXTREMELY EFFECTIVELY OR VERY EFFECTIVELY AGAINST THEIR VARIOUS CONDITIONS. EACH OF THE INDIVIDUAL CATEGORIES UNDER THE CBD UMBRELLA FARED WELL, WITH THE VAST MAJORITY (82-83%) OF USERS EXPERIENCING EFFECTIVE RELIEF WITH THE USE OF HEMP-DERIVED CBD, CBD-DOMINANT AND MARIJUANA-DERIVED CBD-ONLY PRODUCTS TO HELP TREAT THEIR CONDITIONS.”

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s