Förbud som kost-tillskott men OK för industrin sälja hampa & CBD?

De senaste åren har det bedrivits en intensiv kampanj av bl a LMV att förbjuda produkter av hampa såsom CBD-olja mm även med låg THC halt. Man har gjort flera tillslag mot leverantörer och tagit deras produkter. Nu har man i Holland ett statligt ägt bolag som lagt ut på entreprenad att tillverka hampa som…

CANCER – VIRUS nr 40 i "vaccinet"

Historien om hur cancer blev en epidemi.. (uppdaterad 7/3-18) Under 40-talet fick några den lysande idén att man skulle ”vaccinera” folk mot ”Polio” som till skillnad från cancer INTE främst orsakas av virus utan av gifter man då använde för att bespruta fruktträd o vingårdar o annat växande. Det kallades oxå för ”ORCHARD-SICKNESS” eftersom barnen…