Update 3 mars KAZARMAFIA

Interview w/ ex-CIA Robert David Steele: Q, NSA, Zionism, #GoogleGestapo & #UNRIG  publ 3 mars, 30 min. Är NASA de styrande för Mind Control enl cathy O´Briens nya bok Tranformation of America? Det händer grejer i kriget mot psykopat pedofilerna. (KM) Navy Seals O White Hats har spårat 7 fartyg kvinnor från Öst o Ryssland…