Förbud som kost-tillskott men OK för industrin sälja hampa & CBD?

De senaste åren har det bedrivits en intensiv kampanj av bl a LMV att förbjuda produkter av hampa såsom CBD-olja mm även med låg THC halt. Man har gjort flera tillslag mot leverantörer och tagit deras produkter. Nu har man i Holland ett statligt ägt bolag som lagt ut på entreprenad att tillverka hampa som…